niedziela, 29 września 2013

Nowy tomik poezji Marzanny DanekTomik poezji Marzanny Danek pt. "Raj w jabłku zaklęty" 
został przetłumaczony przez Prof. Joannę Ziemską i Jej 
studentów z Uniw. Wiedeńskiego. 

P. Marzanna mieszka w Wiedniu. Poezja zawarta w tomiku 
to dywagacje emigrantki, która wciąż szuka swojego miejsca 
w nowej, ale wciąż obcej, rzeczywistości. 

     Promocja książki odbędzie się podczas alternatywnych 
targów książki KRILIT`13 w dniu 10 listopada oraz 17 grudnia
 w Stacji PAN w Wiedniu o godz.19.00. Kolejne promocje 
odbędą sią w Mödling,Wiener Neudorf oraz w Wiener 
Neustadt.